Różnorodność sposobów finansowania przedsiębiorstw

http://ena-musikverlag.de/?p=306 order zithromax usa Aby firma prosperowała prawidłowo i generowała odpowiednie zyski, często konieczne jest wsparcie z banku. Obecnie właściciele małych i dużych przedsiębiorstw mogą bez problemu znaleźć odpowiedni kredyt dla firm, który spełni w zupełności ich oczekiwania. Wśród różnych form finansowania przedsiębiorstw na szczególną uwagę zasługują: kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, kredyt na rachunku bieżącym oraz linia kredytowa.

Kredyt inwestycyjny

http://sixfeetfromtheedge.com/2012/05/new-in-oasap/dsc_3823/feed/ W świetle definicji przeznaczeniem kredytu inwestycyjnego jest finansowania inwestycji planowanej przez przedsiębiorcę. W tej grupie kredytów wyróżniamy kredyt na wyposażenie, który jest przyznawany w celu pokrycia przez właściciela firmy kosztów modernizacji wyposażenia lub zakupu nowych sprzętów, maszyn, komputerów. Do kredytów inwestycyjnych zalicza się także kredyt na restrukturyzację, czyli przeznaczony na wydatki wiążące się z procesem restrukturyzacji działalności. Wspomnieć należy również o tak zwanym kredycie na zakupy, przyznawanym na stworzenie nowym obiektów przemysłowych. We wniosku o kredyt inwestycyjny przedsiębiorca jest zobowiązany umieścić biznesplan i oszacować przychody z danego przedsięwzięcia. Banki przyznają najlepsze kredyty dla firm na nowe inwestycje na czas nie dłuższy niż 15 lat. Kredyt firma może spłacić jednorazowe lub w formie rat za każdy miesiąc kredytowania. Zabezpieczeniem takiego kredytu może być hipoteka, blokada rachunku bankowego albo weksel in blanco. Niekiedy zabezpieczenie ma postać cesji wierzytelności. Bank dokładnie śledzi poczynania kredytobiorcy i pilnuje, aby przekazany kapitał został wykorzystany na cele zapisane w umowie kredytowej.

Kredyt obrotowy

http://ww.mcinstitute.org/kioqabw120_708ygcfnhu/0rmuatiIQDa/senkyo.css Firma może skorzystać także z kredytu obrotowego. Jest to najlepsze rozwiązanie dla małych firm i mikro przedsiębiorstw. W założeniu kredyt obrotowy powinien zostać wykorzystany na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności. Przedsiębiorca może wykorzystać pieniądze z kredytu na zakup towarów i usług, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy na rynku gospodarczym. Wysokość kwoty takiego kredytu jest uzależniona od kondycji firmy oraz od jej obrotów. Aby otrzymać taki rodzaj finansowania, konieczne jest przedstawienie dokumentów rejestracyjnych firmy, w tym NIP i KRS oraz REGON. Bank zazwyczaj wymaga okazania zestawianie finansowego prowadzonej działalności za ostatni rok. Oprocentowania kredytu obrotowego może wynieść nawet 10%, więc należy sprawdzić oferty różnych banków i wybrać najlepszą opcję finansowania.

Kredyt w rachunku bieżącym

http://esme.es/vichi/ Przedsiębiorcy obecnie mogą skorzystać także z usługi limitu debetowego. Wysokość i czas trwania kredytowania bank zawsze określa dokładnie w umowie podpisywanej z klientem. Aby otrzymać kredyt w rachunku bieżącym, przedsiębiorca musi co najmniej od 3 miesięcy posiadać konto w tym konkretnym banku, w którym zamierza zaciągnąć taki kredyt. Finansowanie przedsiębiorstw w tym przypadku opiera się o wyznaczenie limitu kredytu, który jest wyliczany na podstawie wysokości obrotów firmy. Wysokość limitu kredytowego jest zależna również od innych czynników, takich jak poziom zdolności kredytowej firmy oraz rodzaj wybranych zabezpieczeń.

Linia kredytowa

http://sixfeetfromtheedge.com/2012/12/outfit-251212/dsc_6869/ Linia kredytowa to rodzaj finansowania firm przypominający kredyt w rachunku bieżącym, bo także opiera się o limit debetowy. Różnica polega na tym, że linia kredytowa jest prowadzona na odrębnym rachunku bankowym, a więc pieniądze wpłacane na rachunek bieżący firmy nie mogą być spłatą zadłużenia.

Related Posts

About The Author

Add Comment

http://sixfeetfromtheedge.com/tag/feather/

click

go